;

Praktický odkaz stoikov - literárny večer / Bratislava

Tickets for Praktický odkaz stoikov - literárny večer / Bratislava.

Pozývame Vás na literárny večer so stoikmi. Nazrieme do ich diel plných praktických rád pre zlepšenie seba i svojho života.

Témy literárneho večera:

  • Krátke predstavenie stoicizmu
  • Hlavní rímski predstavitelia: Marcus Aurelius, Seneca, Epiktétos.
  • O slobode, osude, šťastí.
  • O práci s emóciami, vášňami a túžbami.
  • O tom, ako žiť naplno, bdelo a s vnútornou pevnosťou.
  • O vnútornom bohatstve, pevnej vôli a dobrodení.

Stoicizmus je filozofický smer, ktorý vznikol na konci 4. stor. pred n. l. v Grécku a začiatkom nášho letopočtu bol nosným prúdom v Rímskom impériu. Je fascinujúce, že aj po 2000 rokoch sú myšlienky stoických filozofov stále aktuálne a nesmierne užitočné pre každodenný život človeka. Sú návodom na to, ako ustáť každodenné výzvy, ako si aj v nepriazni osudu zachovať vnútornú pevnosť a radosť zo života, ako nielen žiť, ale žiť dobre.

Počas večera si budeme čítať citáty a úryvky z diel Marca Aurelia, Senecu, Epiktéta, ktoré budú podnetom pre spoločný dialóg. V stoických dielach sa zameriame na témy ako ataraxia (vnútorná pevnosť), v čom spočíva životné šťastie a kde ho hľadať, čo znamená vziať život do vlastných rúk, ako mať väčšiu kontrolu nad sebou samým a svojim životom a rôzne ďalšie. 

„Nikoho neurobíš šťastným, ak sám nie si šťastný. Kto môže dať inému to, čo sám nemá?“ Epiktétos

Prednášať bude p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné 6 €; študenti a seniori 4 €. 

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava. 

Prihlásiť sa je možné do utorka 24.9.2024 vrátane (platba kartou/internet banking). Platbu prevodom je možné realizovať viac ako 3 dni pred podujatím. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky/SMS.

Kontakt: Nová Akropolis, o. z., Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk

Praktický odkaz stoikov - literárny večer / Bratislava

Date
25. September 2024 18:00
Buy tickets
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments