;

Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Bratislava

Tickets for Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Bratislava.

Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti. 

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie.
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr.
  • Pojmy animus a anima.
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia“, ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.

V rámci seminára sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a  7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.

„Stretnutie dvoch osobností je ako zmiešanie dvoch rôznych chemických látok; ak vôbec dôjde k spojeniu, sú obe premenené.“ Carl Gustav Jung

Prednáša p. Kamila Hermannová, riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, jej profil môžete nájsť tu: https://www.akropolis.sk/kto-sme/riaditelka-na-na-slovensku

Dĺžka trvania: 4 hodiny s 2 prestávkami a malým občerstvením.

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Predaj vstupeniek do začiatku podujatia (platba kartou/internet banking). 

Vstupné 25 €, študenti, členovia a seniori 20 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky/SMS.

Kontakt: Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk

Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Bratislava

Registration
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments