;

Mandala – obraz človeka a sveta / Bratislava

Tickets for Mandala – obraz človeka a sveta / Bratislava.

Pozývame Vás na prednášku o mandalách, ich symbolizme a histórii.

Prednáška sa bude venovať týmto témam:

  • História a formy mandál.
  • Princíp jednoty a duality.
  • Cesta do vlastného centra.
  • Symbolika farieb a tvarov.

Mandaly nachádzame v mnohých kultúrach sveta, v rôznych podobách a naprieč celou históriu. Vždy a všade upútavali pozornosť svojou harmonicky pôsobiacou krásou. 

Pre klasické tradície však boli viac než len estetickými ozdobami. Dôležitým bol ich hlboký symbolický význam súvisiaci tak so skrytými zákonitosťami Univerza a Prírody, ako aj s vnútorným svetom človeka. Prostredníctvom vytvárania mandaly či rozjímaním o nej môže človek nájsť svoje vlastné centrum, dosiahnuť harmonizáciu so sebou samým i svojím okolím.
„Základným motívom mandaly je tušenie stredu osobnosti, určitý druh centrálneho bodu vo vnútri duše, s ktorým je všetko prepojené, podľa ktorého je všetko usporiadané a ktorý je sám o sebe zdrojom energie. Energia centrálneho bodu sa prejavuje ako takmer neodolateľné nutkanie  a potreba stať sa tým, čím jedinec je.“ Carl Gustav Jung

Dĺžka trvania: 2 hodiny s prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Predaj vstupeniek do 19.10.2023 vrátane. V prípade prihlásenia vopred platba viď nižšie, v prípade účasti bez prihlásenia platba na mieste v hotovosti. Odporúčame zabezpečiť si miesto prihlásením a platbou vopred.

Vstupné: 6 €, študenti, členovia a seniori 4 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Informácie na: Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk

Mandala – obraz človeka a sveta / Bratislava

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments