;

Ľudské práva v čase ideologickej polarizácie

Tickets for Ľudské práva v čase ideologickej polarizácie.

Pozývame Vás v nedeľu 18. 6. 2023 o 17:30 na konzervatívno-liberálnu polemiku presahujúcu hranice Slovenska. Diskusia je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2023.

💭Čo (nie) sú ľudské práva? 

💭Ako môžeme spolu žiť, keď nezdieľame spoločné hodnoty? 

💭Kto je zodpovedný za ideologickú polarizáciu? Ako z toho von?

Ivan Krastev dlhodobo s istou nostalgiou upozorňuje na možný rozpad liberálného konsenzu v Európe a nástup autoritárskych režimov. Na druhej strane Ryszard Legutko namieta existenciu liberálneho konsenzu a upozorňuje na rozmáhajúce sa totalitné tendencie súčasného európskeho liberalizmu. Cieľom diskusie je filozoficko-politický stret dvoch ideových prúdov na priesečníku ľudských práv a hodnotových východísk oboch svetonázorov.

Pri tomto podujatí bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/335/ludske-prava-v-case-ideologickej-polarizacie/

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2023 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/.

Tešíme sa na Vás!

Ľudské práva v čase ideologickej polarizácie

Buy tickets
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments