;

Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Košice

Tickets for Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Košice.

Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom." Antoine De Saint-Exupéry

Trvanie: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vstupné 10 €, študenti a seniori 7 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do 25.1.2023 vrátane.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, 0911 / 021 980, kosice@akropolis.sk

Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Košice

Location
Buy tickets
Mlynská 2

040 01 Košice, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments